Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục duyệt qua, bạn chấp nhận việc sử dụng các tập tin cookie.
Official Web
Free Wi-Fi
Đặtphòngcủatôi
Đặt bây giơ
Best Price Guarantee
BOOK NOW
+
Ngàyđặtphòng
PHÒNG
Người lớn:
Trẻem:
2 PHÒNG
* dưới 12 tuổi
+ Thêm phòng
Mã khuyến mãi
Ngàyđặtphòng
Người lớn
Trẻem*
PHÒNG 1
x
Thêm phòng
Address: Bình Quới Hồ Chí Minh, , Bình Thạnh, Vietnam
Điệnthoại: +84 2 835566163
Fax: +84 2 835566225
Email: sales@saigondomaine.com
LIÊN HỆ
Saigon Domaine Luxury Residences
Đi đến đó
Contact us
Mandatory fields
Message sent successfully