THÔNG BÁO
Việc đưa đón bằng thuyền của chúng tôi tạm thời bị đình chỉ trong tình huống Covid-19 cho đến khi có thông báo mới. Chỉ có xe buýt nội thành theo lịch trình .
Chúng tôi chấp nhận vật nuôi
Chúng tôi chấp nhận vật nuôi

Tận hưởng kỳ nghỉ của bạn cùng với thú cưng của bạn.


Saigon Domaine Luxury Residences cho phép vật nuôi ra vào trong khuôn viên của họ.

Dịch vụ