THÔNG BÁO
Việc đưa đón bằng thuyền của chúng tôi tạm thời bị đình chỉ trong tình huống Covid-19 cho đến khi có thông báo mới. Chỉ có xe buýt nội thành theo lịch trình .
Giảm giá độc quyền trên web
Giảm giá độc quyền trên web

Đặt phòng qua trang web chính thức của khách sạn và được giảm giá đặc biệt!

Khuyến mại