THÔNG BÁO
Việc đưa đón bằng thuyền của chúng tôi tạm thời bị đình chỉ trong tình huống Covid-19 cho đến khi có thông báo mới. Chỉ có xe buýt nội thành theo lịch trình .
Phòng thể dục
Phòng thể dục

Chúng tôi cung cấp cho tất cả các khách hàng một phòng tập thể dục được trang bị hoàn hảo để họ có thể giữ dáng trong các kỳ nghỉ.Đối với bất kỳ câu hỏi nào khác, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi!

Dịch vụ