THÔNG BÁO
Việc đưa đón bằng thuyền của chúng tôi tạm thời bị đình chỉ trong tình huống Covid-19 cho đến khi có thông báo mới. Chỉ có xe buýt nội thành theo lịch trình .
Vận chuyển vào thành phố
Vận chuyển vào thành phố

Dịch vụ xe đưa đón nội thành của chúng tôi hoạt động bình thường và sử dụng cầu cảng ban đầu ở trung tâm thành phố, cầu cảng Bạch Đằng ở Quận 1 (thay vì Cầu Mống).




Thông tin

Dịch vụ